article

Bản tin Blockchain nội bộ tháng 09/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 09/2023 với chủ đề "Blockchain trong ngân hàng"

article

Bản tin Blockchain nội bộ Tháng 8/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 08/2023 với chủ đề "Sàn giao dịch và tính tuân thủ quy định"

article

Bản tin blockchain nội bộ 07/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 07/2023 với chủ đề "Stablecoin và tương lai tài chính tiền tệ"

article

Bản tin Blockchain nội bộ tháng 06/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 06/2023 với chủ đề "Quá trình hình thành ốc đảo tài sản số tại UAE"

article

Bản tin Blockchain nội bộ tháng 05/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 04/2023 với chủ đề "Chống rửa tiền với blockchain"

article

Bản tin Blockchain nội bộ tháng 04/2023

Bản tin Blockchain nội bộ phát hành 04/2023 với chủ đề "Nguy cơ gian lận trong thị trường blockchain"

article

Bản tin Blockchain nội bộ tháng 03/2023

Bản tin Blockchain nội bộ của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, phát hành tháng 03/2023, với chủ đề: Khung pháp lý cho tài sản số

article

Bản tin Blockchain nội bộ 02/2023

Bản tin Blockchain nội bộ số 3 của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, phát hành 02/2023

article

Bản tin Blockchain nội bộ 11/2022

Bản tin Blockchain nội bộ số 2 do Hiệp hội Blockchain Việt Nam phát hành

article

Bản tin Blockchain nội bộ 09/2022

Đây là Bản tin nội bộ được phát hành hằng tháng và được trích dẫn, tổng hợp từ nhiều nguồn và biên soạn với sự góp ý của các chuyên gia. Nội dung bản tin sẽ bao quát các diễn biến thị trường, chính sách về blockchain đáng chú ý trong nước và quốc tế, chia sẻ góc nhìn cùng những bài phân tích sâu từ các chuyên gia trong ngành và được sự hỗ trợ về số liệu từ các công ty hàng đầu về phân tích blockchain. Bản tin nội bộ sẽ gửi đến các Cơ quan quản lý và hội viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhằm mục đích tham khảo.

article

Tiêu chuẩn đánh giá dự án Dự thảo Lần 1

Tiêu chuẩn đánh giá dự án Dự thảo Lần 1

article

Chuyên gia của chúng tôi

VBA Profile Tiếng Việt