Giới thiệu về Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự du nhập và phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain. Khi số doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và kỹ sư theo đuổi công nghệ blockchain ngày càng tăng cao, nhu cầu kết nối, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, các hội nhóm blockchain ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ, rời rạc, chưa có sự định hướng phát triển vì mục tiêu chung. Vì vậy, một tổ chức chính thức có đầy đủ pháp nhân để đáp ứng tốc độ mở rộng và mục tiêu phát triển vững mạnh của cộng đồng blockchain Việt Nam là hết sức cần thiết.

Thành lập tháng 5/2022, Hiệp hội Blockchain Việt Nam là nơi hội tụ những người quan tâm đến nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hoá và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam. Đồng thời, đây là tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên đại diện cho những người quan tâm tới ngành công nghiệp blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sứ mệnh của Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Môi trường phát triển

Tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực ngành blockchain chất lượng cao tại Việt Nam.

Nâng cao nhận thức

Là đối tác đồng hành cùng các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn trong ứng dụng phát triển các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng blockchain.

Bảo vệ quyền lợi

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời xây dựng những giá trị chuẩn mực cho người nghiên cứu, thực hành, kinh doanh trong lĩnh vực blockchain.

Tầm nhìn của Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Môi trường đào tạo

Trở thành môi trường công bằng, lành mạnh để đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, đồng thời kết nối thành viên với các nguồn lực và thị trường.

Cầu nối vững chắc

Trở thành cầu nối vững chắc và lâu dài giữa nhân lực blockchain Việt Nam với các tổ chức, cộng đồng toàn cầu phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội, góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các dân tộc, quốc gia.

50K+

Thành Viên
Diễn Đàn

21+

Lĩnh Vực
Ứng Dụng

100+

Đối Tác

20+

Thành Viên
Điều Hành

Hiệp Hội Blockchain Việt Nam

Tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực ngành blockchain chất lượng cao tại Việt Nam.

Đăng ký thành viên