Hiệp Hội
Blockchain Việt Nam

Nơi hội tụ của những người quan tâm nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hoá và khuyến khích ứng dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam

  • shape

50K+

Thành Viên Diễn Đàn

21+

Lĩnh Vực Ứng Dụng

100+

Đối Tác

20+

Thành Viên Điều Hành