article

Blockchain Magazine 07/2023

article

Bản tin Blockchain nội bộ 09/2022

Đây là Bản tin nội bộ được phát hành hằng tháng và được trích dẫn, tổng hợp từ nhiều nguồn và biên soạn với sự góp ý của các chuyên gia. Nội dung bản tin sẽ bao quát các diễn biến thị trường, chính sách về blockchain đáng chú ý trong nước và quốc tế, chia sẻ góc nhìn cùng những bài phân tích sâu từ các chuyên gia trong ngành và được sự hỗ trợ về số liệu từ các công ty hàng đầu về phân tích blockchain. Bản tin nội bộ sẽ gửi đến các Cơ quan quản lý và hội viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhằm mục đích tham khảo.

article

Our Professionals

VBA Profile English