Thư Ngỏ

Trong những năm gần đây, công nghệ Blockchain đã là một khái niệm phổ biến tại Việt Nam và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam tương đối năng động và phát triển đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, giữa những người làm Blockchain tại Việt Nam vẫn chưa có được sự kết nối chặt chẽ, các hoạt động hầu hết là tự phát, thiếu tính đoàn kết và định hướng. Đó cũng là những trở ngại khiến ngành Blockchain Việt Nam khó có thể phát triển vượt bậc hay vươn xa ra thị trường quốc tế.

Hiểu được những bất cập đó, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) đã được thành lập nhằm tụ hội các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ Blockchain ở Việt Nam. Hiệp hội là cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa Cộng đồng Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số - kinh tế số. Hiệp hội tạo ra môi trường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam cả về chuyên môn và đạo đức nhằm cạnh tranh xa hơn trên thị trường quốc tế, đồng thời Hiệp hội cũng là đại diện của Blockchain Việt Nam ở các tổ chức và cộng đồng toàn cầu.

Vì vậy, mở rộng phạm vi kết nối của Hiệp hội, làm đa dạng hơn các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cũng như hỗ trợ hợp tác cho những cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Blockchain tại Việt Nam là những ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp xây dựng nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam nhằm xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất và lượng.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập và đóng góp của Quý vị.

Trân trọng.